Empat Cara Allah Memberikan Rezeki Kepada Mahkluk - Nya

Bicara soal rezeki, bukan melulu masalah harta dan kekayaan, melainkan apapum jenis ni'mat yang Allah berikan semuanya adalah rezeki.

Sebut saja ilmu yang bermanfaat, istri yang shalihah, suami yang shalih, anak-anak, kesehatan, kebahagian dan lain sebagainya adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan. Sebenarnya Allah telah menentukan cara memperoleh rezeki dan telah mengkategorikan berdasarkan tingkatannya.

Empat Cara Allah Memberikan Rezeki Kepada Mahkluk - Nya


Dan berikut cara Allah memberikan Rezeki kepada Makhluknya :


1. Rezeki Tingkat Pertama


Rezeki tingkat pertama merupakan rezeki yang di jamin Allah untuk semua Makhluk-Nya sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Hud (11:6) yang artinya :

" Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam bianatang itu dan tempat penyimpannanya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)"


2. Rezeki Tingkat Ke Dua


Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang di kerjakannya, hal ini sesuai denga firman Allah dalam Qur'an Surat Al Najm (53;39) yang artinya :

" Tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali apa yang telah dikerjakannya "


3. Rezeki Tingkat Ke Tiga


Rezeki Tingkat Ke Tiga merupakan rezeki yang di sayang oleh Allah oleh karena mereka adalah orang-orang yang pandai bersyukur, hal ini sesuai dengan friman Allah dalam Qur'an Surat Ibrahim ( 14:7) yang artinya :

" ... Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat-ku)  ... "


4. Rezeki Ke Empat


Rezeki tingkat ke empat merupakan rezeki yang paling istimewa karena tidak semua orang mendapkannya, hanya orang-orang yang istimewa (muttaqun) yang bisa mendapatkannya yaitu mereka yang benar-benar dicintai dan dipercaya  oleh Allah untuk memakmurkan atau mengatur kekayaan Allah di bumi ini. 

Hal ini dijelaskan Allah dalam Qur'an Surat At Thalaq ayat 2-3 yang artinya :

" ... Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengdakan baginya jlan keluar. Dan memberinya rwzeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencujupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu".

Subscribe to receive free email updates: